top of page

TEMELJNI AKTI

Statut Turističke zajednice općine Pučišća

Poslovnik o radu Skupštine TZ općine Pučišća

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ općine Pučišća

Pravilnik o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TZ općine Pučišća

Pravilnik o provedbi postupaka nabave

Odluka o imenovanju direktorice TZ općine Pučišća

Rješenje Ministarstva turizma i sporta

ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje

bottom of page