top of page

Pronađi Pučišća, pronađi svijet za sebe

Bit će to početak jedne ljubavi kad uploviš u ovaj začarani svijet. Ovdje ćeš, sam sa svojim mislima, siguran od oluja i zaštićen od svih vjetrova, pronaći svoju skrivenu luku. Pronaći ćeš Mediteran kakav je nekad bio. Naučit ćeš priču o iskonskoj borbi čovjeka i kamena u kojoj čovjek ipak pobjeđuje. Ne zato što je jači, nego zato što je uporniji i zato što zna da česta kaplja i kamen dube. Vrijeme nije bitno jer u ovom svijetu vrijeme teče sporije. Pronaći ćeš ovdje i ti svoj kamen, pronaći ćeš i svoje vrijeme.   

Pronaći ćeš svijet za sebe.

bottom of page