top of page

Pronađi svoj kamen

Kamen je ovdje i kruh i križ. Još od antičkih vremena snažne ruke klesara grle ga i slušaju njegovu pjesmu. Kamen ovdje progovara i preklinje. Kamen tješi i umiruje. Kamen zvoni. I gdje god da se okreneš, vidjet ćeš kamen. Kameni su pragovi, stepeništa, putovi, kuće i krovovi. Kameni su i grobovi. 

Tražeći kamen za svoje pothvate, u Pučišća dolazi poznati graditelj Andrija Aleši. Najbolji kamen nalazi u uvali Veselje i dana 2. svibnja 1455. godine potpisuje ugovor o zakupu zemljišta radi otvaranja kamenoloma. Iako se kamen u Pučišćima vadio još u doba starih Rimljana, ovaj datum na neki način označava početak organiziranog kamenarstva u Pučišćima. 

U Pučišća su osim Alešija po kamen često navraćali i najveći majstori toga doba, Juraj Dalmatinac i Nikola Firentinac, koji su za svoje graditeljske zahvate često angažirali mještane Pučišća. Tako su uskoro i sami Pučišćani postali vrsni klesari i graditelji. Najznačajniji od njih bio je Trifun Bokanić. O njegovom umijeću govori činjenica da mu je s netom napunjene 22 godine života povjerena gradnja zadnjeg kata zvonika katedrale sv. Lovre u Trogiru. Umro je 1609. u 35-toj godini života, a iza sebe je ostavio na desetke vrhunskih ostvarenja, osobito u Trogiru i na Hvaru. Kroz stoljeća su od pučiškog kamena izgrađene brojne crkve i palače u Dalmaciji i u Italiji, a kasnije i drugdje po svijetu, od Levanta do Novog svijeta. Od njega su izgrađeni Parlament i Novi dvor u Beču, dio Parlamenta u Budimpešti, a puno dokaza ukazuje da je njime dijelom građena i Bijela kuća u Washingtonu. Nama je nekako ipak najdraža veličanstvena šibenska katedrala sv. Jakova, vrhunsko ostvarenje renesansnog graditeljstva u Dalmaciji. 

Sjajnu tradiciju pučiških klesara i graditelja danas čuva Klesarska škola osnovana 1909. godine. Jedinstvena je u svijetu po tome što još uvijek čuva tradicionalnu rimsku tehniku ručne obrade kamena. Posjetiš li njenu radionicu, naći ćeš učenike koji kamen obrađuju istim alatima kojima su ih obrađivali klesari prije dvije tisuće godina! 

Vratiš li se potom do centra mjesta, na živopisnim štandovima pronaći ćeš nešto iz najbogatije ponude kamenih suvenira u ovom dijelu Europe. Pronaći ćeš svoj kamen koji će te zauvijek sjećati na Pučišća!    

bottom of page